Isblæsning giver tør og ren overflade uden affaldsprodukter

Isblæsning er en enestående blæsningsteknik, hvor der brugers tøris-piller som rensningsmiddel. 
 
Tørispillerne overgår til luftform i det øjeblik de rammer overfladen de rammer en overflade. Dette betyder, at den behandlede overflade efterlades tør og ren uden rense- eller blæsemidler der siden også skal afrenses.
 
Erstatter højtryksspuling og sandblæsning
Isblæsning erstatter højtryksspuling og andre traditionelle rensningsmetoder, der benytter sig af rensningsmidler som f.eks. sand, glas og plast. Men også et utal af andre rensemetoder, der involverer brug af sundhedsskadelige kemikalier, opløsningsmidler mm., kan med fordel erstattes af Isblæsning.
 
Isblæsning også bruges på områder, hvor andre metoder ikke er anvendelige; der kan f.eks. renses direkte på el-motorer og tekniske anlæg med elektriske pneumatiske og hydrauliske komponenter.

Isblæsning er velegnet til at fjerne belægninger, som f.eks. lim, lak, olie, fedt, kulstøv, sod, slipmiddel og bitumen, ligesom metoden kan bruges i forbindelse med svampeskader, algevækst, mos på tage o. lign.
 
Intet affaldsprodukt
Processen efterlader intet affaldsprodukt. Det betyder, at det blot er den belægning der afrenses, der efterfølgende skal fjernes og bortskaffes.
 
Normalt vil dette kunne fejes eller suges op. Isblæsning sliber ikke og er derfor yderst skånsom mod materialeoverfladen, også HVIS en overflade ved siden af rammes, vil der ikke ske skade. Isblæsning kan derfor anvendes på særligt skrøbelige overflader, f.eks. krom, nikkel og blød aluminium.